Kısa Çalışma Ödeneği Nedir, Neleri, Kimleri Kapsar ve Şartları Nelerdir?

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir, Neleri, Kimleri Kapsar ve Şartları Nelerdir?

7 Nisan 2020 0 Yazar: Site Yöneticisi

Özellikle 2000’li yıllar ile birlikte tüm çalışanların hayatına giren bir kavramdır; “İşsizlik Ödeneği”. İşsizlik ödeneği, çalışan bir işçinin işsiz kaldıktan sonra başvurabileceği ve geriye dönük şartları sağlıyor ise son üç yıl içerisindeki toplam çalışma süresi esas alınarak 6 – 8 – 10 aylık olarak faydalanabileceği bir fondur. İşçiler aslında çalıştıkları süre boyunca maaşlarından kesilen bir tutar (genelde bürütten kesilir) bu fona aktarılmaktadır. SGK kapsamında çalışan tüm işçilerden yapılan bu kesintiler İşsizlik Sigorta Fonu denilen bir fonda toplanmaktadır. Bu fon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı yönetiminde tutulmaktadır. Kesilen her tutar bu fonda birikir.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa çalışma ödeneği, hayatımıza 2007 krizi dönemlerinde girmiş idi. Zira o dönemde de işsizlik sigorta fonundan çalışamayan iş yerlerinin kapanmaması veya en azından bir süre ara vererek kendilerini toparlaması gibi başlıklar altında bu kaynağın işçilere ve tabii ki dolaylı olarak da işverenlere aktarılması sağlanmıştı. Kısa çalışma ödeneği kısaca; Bir iş yerinin çalışamadığı veya kapasitesinin çok altında çalıştığı dönem boyunca işverenlerin işçilerinin maaşlarının bir kısmını en fazla üç ay süre ile karşıladıkları hizmetin adıdır.

Yukarıda giriş olarak bahsi geçen fonun adı “İşsizlik Sigorta Fonu”dur. Bu fon, ” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” yönetiminde yer almaktadır. Kısa çalışma ödeneği ise aslında tümüyle bu fondan karşılanan kısa çalışma şartlarını sağlayan iş yerlerinin işçilerine üç ay süreyle devlet aracılığı ile maaş ödemelerini sağlayan fondur. Kısacası, bir işveren üretim ve/veya ticaret yaptığı şirketinin üç ay süre ile tüm bölümlerinin veya bazı bölümlerinin hiç çalışamayacağını veya kapasitesinin çok altında çalışacağını kanıtlaması halinde bu fona başvurabilmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Kadardır? Kısa Çalışma Ödeneğinden Tüm Maaşımı Alabilecek miyim?

Maalesef bu sorunun cevabı o kadar net bir şekilde evet/hayır olamamaktadır. Zira fonun verebileceği miktar genel olarak belli başlı sınırlara tabidir. Kısa Çalışma Ödeneğinden maaşı karşılanacak olan işçinin maaşının son iki aylık brüt ücretinin ortalaması alınır ve günlük brüt ücretinin %60’ı bu fon tarafından karşılanmaktadır.

Örnek; Günlük 100 TL (Brüt) ücret alıyorsunuz diyelim. Kısa Çalışma Ödeneğinden maaşınızı alır iken aslında günlük 60 TL üzerinden paranızı alabileceksiniz.

Aslında en büyük handikap ise şu noktada yaşanmaktadır. Diyelim ki günlük brüt ücretiniz 350 TL ve patronunuz kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Bu durumda normal hesaba göre almanız gereken aylık maaşınız (%60’ı olduğu için) 6.300 TL iken şöyle bir ek şarta takılıyorsunuz;

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. 

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/genel-bilgiler/

Yani bu da demek oluyor ki, günlük 350 TL brüt ücretiniz var ise bile bu ödenekten maksimum alabileceğiniz aylığınız 4414,5 TL’dir. (Asgari ücret (brüt) * 1,5’tir…)

Kısa Çalışma Ödeneği’nden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Çalışanlar İçin Kısa Çalışma Ödeneği Şartları;

  • Başvuru işveren veya işveren vekili tarafından yapılmaktadır. Başvuruyu şirket olarak işvereninizin veya vekilinin yapması gerekmektedir.
  • Bu ödeneği alacak çalışanın geriye dönük son üç yıl içerisinde toplamda en az 450 gün sigorta priminin yatmış olması gerekmektedir.

İşverenler İçin Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Şartları;

  • İşyerinin bütününün veya ödenek için başvurulacak bölümün en az 4/3 ölçüsünde çalışamıyor olduğunun ispatı gerekmektedir.
  • Ülke genelinde resmi olarak; “Genel ekonomik kriz, Bölgesel Kriz, Sektörel Kriz, Zorlayıcı Sebepler” başlıkları altında kabul edilmiş resmi bir durum bulunması gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği’nin Güzel Yanları Nelerdir?

  • Kriz döneminde veya geçici dönemlerde üç ay süre ile geçici bir çalışamamazlık durumu var ise maaşlarının önemli bir bölümü bu fon tarafından karşılanmaktadır.
  • Bu süre boyunca emeklilik primi yatmıyor olsa bile sağlık priminiz işliyor durumdadır.

Kısa Çalışma Ödeneği’nin Kötü Yanları/Eksileri Nelerdir?

  • Bürt maaşınızın yalnızca %60 kadarını alabileceksiniz.
  • Çalışanın bu ödenekten faydalandırıldığı süre (en fazla üç ay) ileride işsiz kaldığı bir süreçte alacağı işsizlik maaşı süresinden düşülecektir. Örneğin bu üç ayın sonunda işsiz kaldığınız durumda normalde 6 ay işsizlik fonundan maaş alabilmeniz gerekecek iken 3 ayını kullanmış olarak görüneceksiniz ve kalan 3 aylık maaşı alabileceksiniz. Yani aslında işsiz kalmamış iken işsizlik maaşınızdan faydalandırılıyorsunuz diyebiliriz.
  • Bu süre içerisinde (en fazla üç ay) sigorta priminiz yatırılmayacak ve bu günlerin ileride geriye dönük telafisi olamayacaktır.

İşsizlik Ödeneği Ne Zaman Ödenir?

Başvuruların yeterli bulunması halinde, bakanlıkça verilen sürelerde yapılmaktadır. Net bir bilgi bulunmamaktadır.