Evlendikten Sonra Kadının İşten Tazminatını Alarak Ayrılması

Elbette iş hayatında tüm çalışanların günün birinde ümit ettiği şeydir hak ettiği tazminatı eksiksiz noksansız alabilmek. Her işçi, 1475 sayılı iş kanunu gereği bir iş yerinde çalıştığı her bir tam yıl için 30 günlük (1 aylık) maaş tazminatı hak etmiş sayılır. Ancak iş yerinden ayrılır iken bu tazminatı alabilmenin şartı, kendi kusurundan kaynaklanmayan bir sebepten veya […]

Maliye Bakanlığı, Vergi Dairesi Görüşme Mektubu Tebligat

Merhaba Arkadaşlar, Son dönemde Maliye Bakanlığı ve ona bağlı Vergi Dairelerinden çalışanlara ulaşan bir “Görüşme Mektubu” yazısı epey revaşta. Peki nedir bu görüşme mektubu, kim tarafından, neden ve ne için yollanır, sonuçları nedir? Görüşme Mektubu Nedir? Vergi dairesinden ödenmeyen bir verginize veya vergilendirilmemiş ve/veya eksik vergilendirilmiş bir kazanç var ise size bunu açıklamak üzere vergi […]

İhbar Süresi Ne Kadardır?

İş yaşantımızın maalesef gerçeklerinden biridir istifa etmek veya işten çıkartılmak. Her ne kadar kimi zaman istemesek de maruz kaldığımız baskılar, işten çıkartmak için an kollayan patronlar, vs. Kimi zaman da kendimiz şartları daha iyi olabilen veya yaşantımıza daha uygun olacağını düşündüğümüz için iş değiştiririz. Peki bu durumda ne gibi haklarımız var? Veya kanunen uymamız gereken […]

İşe İade Davası İçin Gerekli Koşullar ve Şartlar Nelerdir?

İşe İade Davası İçin Gerekli Koşullar ve Şartlar Nelerdir? 4857 sayılı iş kanunu birçok madde ile Türkiye Cumhuriyeti içerisinde işçilerin çalışma koşullarında düzeni sağlamayı ve bu düzeni yasalar çerçevesinde sabitlemeyi ön görmektedir. Bu neden ile işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de düzenleyerek yasal bir zemine oturtmaktadır. Tabii ki bir kanunun en temel esaslarından birisi de […]

Ağır İş, İşe Başlama Sağlık Raporu

Çalışma hayatımızın belki de en önemli noktalarından biridir bu. Bir işe başlar iken sizden istenecek ve sizin o işe elverişli olup olmadığınıza karar verilecek rapor ve andır. Normal raporlar herhangi bir aile hekimi veya Kızılay, vb… yerlerden alınabiliyor ise de ağır işlerde çalışmak üzere verilen sağlık raporu bir hayli farklıdır ve teferruatlıdır. Zira bu raporun […]

İş Arama İzni Nasıl Hak Edilir, İş Arama İzni ve İş Arama İzni Nasıl Kullanılabilir

İş Arama İzni Nasıl Hak Edilir? Bir işyerinde çalışmakta olan işçi istifa etmesi halinde veya işten çıkartılması halinde ihbar süresine hak kazanır. Bu süre aşağıdaki tabloda detaylı olarak verilmiştir. Bu süreler içerisinde şirketin çalışma gününe denk gelen her bir gün için 2 saatten az olmamak kaydı ile iş arama izni hakkı vardır. Diler ise bu […]