İşe İade Davası İçin Gerekli Koşullar ve Şartlar Nelerdir?

İşe İade Davası İçin Gerekli Koşullar ve Şartlar Nelerdir?

19 Ağustos 2019 0 Yazar: Site Yöneticisi

İşe İade Davası İçin Gerekli Koşullar ve Şartlar Nelerdir?

4857 sayılı iş kanunu birçok madde ile Türkiye Cumhuriyeti içerisinde işçilerin çalışma koşullarında düzeni sağlamayı ve bu düzeni yasalar çerçevesinde sabitlemeyi ön görmektedir. Bu neden ile işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de düzenleyerek yasal bir zemine oturtmaktadır. Tabii ki bir kanunun en temel esaslarından birisi de tarafların anlaşmazlık olması durumunda yargıya gidebilme, yani dava açabilme hürriyetleridir. İşe iade davaları da bu davalardan yalnızca bir tanesidir. Yalnız iş kanunu işe iade davası açabilmek için ise bazı ön şartlar koymaktadır.

Bu şartları başlıkları ile aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • İşçinin İş Kanunu’na tabi olarak çalışıyor olması (veya Basın İş Kanununa)
  • Sözleşmenin BELİRSİZ SÜRELİ olması
  • İşçinin ilgili işyerinde en az 6 ay çalışmış olması
  • Sözleşmenin işveren tarafından feshedilmiş olması
  • İşyerinin en az 30 çalışanının olması

Şimdi bu başlıkları kısaca açıklayalım isterseniz.

İşçinin İş Kanunu’na tabi olarak çalışıyor olması (veya Basın İş Kanununa)

İş gören kişi ile işveren arasında işçi-işveren ilişkisi olmalıdır. Yani sadece belli bir hizmeti veren bir firma, başka bir firmanın çalışanı, vs… olması durumunda işe iade gibi bir hak doğmamaktadır. Bu gibi durumlar farklı kanunlar ve sözleşmeler çerçevesinde değerlendirilebilmektedir.

Sözleşmenin BELİRSİZ SÜRELİ olması

Belli bir süre çalıştıktan veya belli bir iş bittikten sonra sona ermek üzere yapılan, yani bitiş süresi yazılı olarak belirtilmiş olan sözleşmeler ile çalışan işçiler işe iade davası açmaya hak kazanamaz. Yalnızca belirsiz süreli olan işçiler veya belirli süreli sözleşmesi ilgili kanunlar çerçevesinde belirsiz süreliye dönmüş olan işçiler bu davayı açmaya hak kazanabilirler.

İşçinin ilgili işyerinde en az 6 ay çalışmış olması

Her ne kadar deneme süresi yasa ile 2 ay olarak belirtilmiş ise de, iş kanunu bu davayı açabilmek için gereken çalışma süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Yani işyerinde en az altı ayınız dolmamış iken bu davayı açmaya hak kazanamazsınız.

Sözleşmenin işveren tarafından feshedilmiş olması

Belirsiz süreli iş sözleşmesi taraflardan yalnızca biri, o da işverenin sözleşmeyi feshetmesi ile bu davayı açmaya hak kazanabilirsiniz. Yani herhangi bir sebep ile istifa edip işten ayrılmanız durumunda işe iade davası açamazsınız. Fesihin haklı ya da haksız olarak görünmesi önemli değildir. Ancak mutlaka feshi yapan tarafın işveren olması gerekmektedir. Mobing, vs… gibi durumlar istisnai durumlardır. Bu tip durumlarda mutlaka bir iş hukuku uzmanına danışılarak fikir alınıp hareket edilmesi gerekmektedir.

İşyerinin en az 30 çalışanının olması

İşyerinde toplamda aynı işverenin bordrosunda görünen en az 30 kişinin bulunması gerekmektedir. Yalnız, 4857 sayılı İş Kanunun 18.maddesinin 1.fıkrası uyarınca, bir işverenin aynı işkolunda birden fazla işyeri varsa, işyerinde çalışan işçi sayısının tespitinde bu yerlerdeki toplam işçi sayısı dikkate alınacaktır. Bu neden ile işverenin aynı iş kolunda ama farklı yerlerde çalıştırdıkları işçileri de bu sayıya dahil olmaktadır.

Tüm bu şartların sağlanması durumunda işe iade davasını açma yolu açılmış demektir.

 

Önemli Not: Burada yer alan bilgiler ön bilgilendirme niteliğindedir. Unutmayınız ki bizler hukukçu değiliz. Bu gibi konularda arayışlarınızı mutlaka güvenebileceğiniz bir hukukçu ile görüşerek yapmanız daha verimli ve en doğrusu olacaktır.