Evlendikten Sonra Kadının İşten Tazminatını Alarak Ayrılması

Evlendikten Sonra Kadının İşten Tazminatını Alarak Ayrılması

11 Ekim 2019 0 Yazar: Site Yöneticisi

Elbette iş hayatında tüm çalışanların günün birinde ümit ettiği şeydir hak ettiği tazminatı eksiksiz noksansız alabilmek. Her işçi, 1475 sayılı iş kanunu gereği bir iş yerinde çalıştığı her bir tam yıl için 30 günlük (1 aylık) maaş tazminatı hak etmiş sayılır. Ancak iş yerinden ayrılır iken bu tazminatı alabilmenin şartı, kendi kusurundan kaynaklanmayan bir sebepten veya kanunun verdiği bir hakkı kullanarak (emeklilik, vb…) işten ayrılmaktır.

Gel gelelim kadınlar için bu durum bir noktada değişiklik gösteriyor. 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesi gereği kadınlar resmi nikah tarihinden sonraki 1(bir) yıl süre içerisinde kıdem tazminatlarını alarak iş yerinden ayrılabilirler.

Evlenerek işten ayrılan kadın ihbar tazminatı alabilir mi?

Tek taraflı fesih hakkı işçide olacağı için bu durumda iş verenin ihbar süresince çalışılmasını talep etme veya işçinin ihbar tazminatı talep etme hakkı da bulunmamaktadır. Yani direk istifasını yasal yöntemlerden birini kullanarak tebliğ ettikten sonra iş yerinden ayrılabilmesi mümkündür.

Evlilik nedeniyle işten ayrılan işçi boşandığı eşiyle tekrar evlenir ise tekrar tazminat talep edebilir mi?

Bu konuda da yasada alamayacağına dair açık bir şerh yoktur. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, olayın bir şekilde mahkemeye taşınması durumunda kötü niyetli bir fesih olarak değerlendirilip değelendirilmeyeceğidir. Yani elbette gayrı ihtiyari böyle bir durumla karşılaşılabilinir. Ancak durumun mahkemeye intikali halinde (iş veren tarafından direk veya tazminatını alamayan işçi tarafından mecburen) konu hakim tarafından farklı şekilde değerlendirilebilir.

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatını alarak işten ayrılan işçi başka iş yerinde çalışabilir mi?

Bu konuda yasada açık bir engel bulunmamaktadır. Yani işçi, dilerse o iş yerindeki tazminatını alıp ayrıldıktan sonra başka bir iş yerinde çalışmaya başlayabilecektir. Bu konuda bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Evlilik sonrası tazminatını alarak ayrılan işçi işsizlik ödeneğine başvurabilir mi?

İşsizlik sigortasını düzenleyen 4447 nolu kanunda açıkça “iş sözleşmesini kendisi fesheden(istifa eden) işçinin tazminat hakkından yararlanamayacağı” belirtilmiştir. Bu neden ile burada yapılan eylemde de işçinin iş sözleşmesini haklı fesih kapsamı dışında sonlandırması olarka görülmektedir ve bu haktan yararlanamayacaktır. İşçinin haklı fesih halleri 4857 sayılı kanun 24. maddesinde de açıkça belirtilmiştir. Evlilik bu maddeler arasında bulunmadığından işçinin tazminatlı ayrılma hakkı vardır, ancak bu bahsi geçtiği şekilde bir haklı fesih olarak değerlendirilememektedir.